Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kĩ các điều khoản sau trước khi sử dụng trang web Https://VanDuChay.Com/ (sau đây gọi là “trang web”). Quý vị chỉ có thể sử dụng trang web nếu đồng ý với các điều khoản sau:

QUYỀN TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

VanDuChay.Com luôn cố gắng hết mình để mọi thông tin trên trang web đều chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính chất kịp thời của thông tin, tính áp dụng hoặc về tổn thất có thể xảy ra do căn cứ vào thông tin trên web này.

VanDuChay.Com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng được trang web này.

VanDuChay.Com có quyền thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin đã đăng mà không cần báo trước. Ngoài ra, VanDuChay.Com có thể tạm dừng hoặc đình chỉ các dịch vụ của web bất cứ lúc nào. VanDuChay.Com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi những thay đổi, xóa bỏ thông tin, hoặc ngưng hoạt động của web.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả các quyền Sở Hữu Trí Tuệ của nội dung được đăng tải trên trang web này (nội dung bằng chữ, hình ảnh, âm thanh, các chương trình, …) thuộc về VanDuChay.Com. Những nội dung này không được sử dụng, sao chép hoặc thay đổi mà không có sự đồng ý của VanDuChay.Com, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn đăng tải nội dung từ trang web này cho sách, tạp chí hoặc CD-ROM, bạn cần sự đồng ý của VanDuChay.Com. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong trường hợp có những nội dung khác đăng tải trên trang web không thuộc quyền Sở Hữu Trí Tuệ của VanDuChay.Com, chúng tôi sẽ ghi rõ nguồn.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web này được quản lý độc lập và duy trì bởi các công ty hay cá nhân của bên thứ ba. Vì vậy, VanDuChay.Com không kiểm soát các liên kết ấy.

VanDuChay.Com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra từ các liên kết bên ngoài này. Vui lòng sử dụng các liên kết ngoài sau khi đồng ý với các điều khoản được cung cấp từ chính trang web ấy.

VanDuChay.Com cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba để tiện cho việc sử dụng của bạn, và không chủ ý khuyến khích việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang web.

Ngoài ra, VanDuChay.Com không liên quan hay tham gia vào bất kỳ tổ chức hoặc liên kết với các tập đoàn, chủ quản của các trang web này.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI QUYỀN HẠN

Các điều khoản, điều kiện và nội dung của trang web này chịu sự điều chỉnh và hiểu theo pháp luật áp dụng của Việt Nam, trừ những trường hợp đặc biệt khác. Tất cả các tranh cãi và tranh chấp phát sinh từ các điều khoản này nếu không giải quyết được bằng biện pháp thương lượng sẽ được đệ trình lên Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam.

VanDuChay.Com